Modern och trivsam fest- och möteslokal centralt belägen i Hässleholm för upptill 100 personer med prisvärd restaurangservice.

 
    Lokalerna är så utformade att de passar vid de flesta tillfällen, som födelsedagsfester, bröllop, begravningar, konferenser m.m. och är populärt för privata tillställningar och föreningsmöten.  
  VÄLKOMMEN   │   HISTORIA   │   MAT & FESTSERVICE   │   KONTAKT   │   BOKNING   │   PRISER
 
   

Historia

I början av 1980-talet bedrev ordenssällskapen i Hässleholm sin verksamhet i olika lokaler. Sirius-, Odd Fellow- och Rebeckalogen hyrde lokaler av Hässleholms Hantverksförening invid Järnvägsgatan, Frimurarna i lokaler vid Vallgatan och Druid- och Birgittalogen i en fastighet vid Grönängsplan. Sedan flera år hade logerna närt förhoppningar att kunna köpa en fastighet, lämplig för att bedriva ordensverksamhet.

1983 öppnade sig plötsligt en möjlighet och detta genom att två näst intill identiska fastigheter, belägna söder om Kristianstadsvägen, utbjöds till försäljning. Fastigheterna, vilka ägdes av SJ, var uppförda under tidigt 1900-tal och ämnade att tjäna som bostäder för anställda inom SJ. Fastigheterna kom i folkhumorn att kallas "kärringträtan" respektive "gubbasämjan". Båda fastigheterna var K-märkta, innebärande att inga exteriöra förändringar tilläts.

  Ordenssällskapen bildade gemensamt Fastighets AB Göingehuset, och lyckades efter diverse turer köpa "gubbasämjan". Fastigheten var vid köptillfället inredd med förhållandevis små lägenheter, varför det krävdes omfattande förändringar för att tillgodose de behov logerna hade för sina respektive verksamheter. Under cirka ett år tillbringade därför ett stort antal medlemmar ur delägande loger en stor del av sin fritid för att iordningställa lokalerna.

I källarplanet inrättades en tilltalande pub, på första planet ett välrustat kök samt en festsal medan andra och tredje våningsplanen inreddes för logernas verksamhet. Efter beundransvärda insatser av medlemmarna stod lokalerna klara för invigning under hösten 1984.
Senare har Frimurarlogen sålt sin andel och två ordenssällskap, Druid- och Birgittalogen, har tillkommit som delägare. Idag finns andra regelbundna hyresgäster, bl.a. två Rotaryklubbar, Frimurarlogen, Munskänkarna, Druid S och Sirius Damklubbar.
     
 
 
Fastighets AB Göingehuset
Folke Zetterwallsgata 4
28133 Hässleholm
0451- 135 52
Göingehuset
0451-135 52
www.goingehuset.se
Karta
Alexander Catering AB
0733-96 44 52
alexander.cateringab@gmail.com
Bokningskalendern
Se om lokalen är ledig
Bokning
Hyresvillkor